Duurzame Energie Veenendaal-Oost

Tarieven | Actuele Tarieven

Actuele tarieven

Elk jaar, op 1 januari, worden de tarieven vastgesteld die voor het hele jaar gelden. De actuele tarieven zijn hieronder te downloaden:

Tarievenblad woningen
Tarievenblad voorzieningen

Op 1 januari 2014 is de Warmtewet ingevoerd. Deze wet geeft extra bescherming aan warmte-afnemers van een lokaal warmtenet omdat zij geen vrije keuze hebben in warmteleverancier. In de Warmtewet is een maximumprijs voor warmte vastgesteld die door de Autoriteit Consument en Markt (ACM) jaarlijks wordt bepaald. Uitgangspunt is dat de kosten bij gebruik van warmte vergelijkbaar zijn met de kosten bij gebruik van gas voor centrale verwarming en warm water (het zogenaamde ‘niet-meer-dan-anders-principe’). Het variabel warmtetarief (GJ) van DEVO is lager dan het vastgelegde tarief in de Warmtewet.

Meer informatie over de tarieven leest u hier.

Zakelijk geïnteresseerd?

Bent u zakelijk betrokken bij de duurzame energievoorziening in Veenendaal-oost? Klik dan hier voor de zakelijke site met meer informatie. Login zakelijke site

Gemeente Loket

Werkt u bij een gemeente en wilt u meer weten over het opzetten van een lokaal energiebedrijf via een publiek-private samenwerking? Klik dan hier. Login zakelijke site