Duurzame Energie Veenendaal-Oost

Vraag en Antwoord | Tarieven en facturen

Tarieven en facturen

Hoe zijn de tarieven opgebouwd?
De tarieven voor bewoners bestaan uit een vastrecht tarief (vaste kosten) en een variabel tarief. Het vastrecht tarief is een jaarlijks vastgesteld bedrag dat in rekening wordt gebracht voor het leveren van warmte en koude, ongeacht uw gebruik. Het variabele tarief wordt alleen berekend over uw warmteverbruik voor verwarming en warm tapwater. Dit tarief is dus afhankelijk van uw verbruik. Dit verbruik wordt gemeten, u betaalt dus alleen het werkelijke gebruik van warmte. Maandelijks brengt DEVO een voorschotbedrag bij u rekening op basis van een door ons ingeschat GJ-verbruik. Eenmaal per jaar wordt gekeken wat u werkelijk aan warmte heeft verbruikt en wat u al heeft betaald aan voorschotbedragen. Daaruit volgt de jaarafrekening met het bedrag dat u extra moet betalen of het bedrag dat u teveel heeft betaald en dus terugkrijgt.

Bekijk hier de actuele tarieven. 

Hoe worden de kosten doorberekend?
Maandelijks worden de voorschotbedragen in rekening gebracht. VWV uit Oosterhout verzorgt per 1 december 2015 de administratie en facturering voor DEVO. Zij zijn bij vragen bereikbaar op 0182-640 775. 
In verband met de overgang van Greenchoice naar VWV moeten de eerste paar voorschotnota's mogelijk handmatig door u worden overgemaakt. Zodra het nieuwe incassocontract met onze bank verwerkt is, krijgt u een nieuw machtigingsformulier toegestuurd. Wanneer u dat ingevuld en ondertekend terug stuurt, worden uw verdere voorschotnota's daarna automatisch geïncasseerd. Naar verwachting ontvangt u in januari van ons dit nieuwe machtigingsformulier.

De voorschotbedragen bestaan uit kosten voor vastrecht (warmte en koude) en uw warmteverbruik. Voor het warmteverbruik wordt een schatting gemaakt. Eenmaal per jaar wordt uw jaarnota opgesteld. De door u betaalde voorschotbedragen worden dan verrekend met uw werkelijke gebruik.

Hoe wordt het gebruik van warmte gemeten?
Elke woning is uitgerust met een warmtemeter voor de registratie van uw energieverbruik voor het verwarmen van uw woning en warm tapwater. Op basis van deze meter wordt het verbruik met u afgerekend. De standen worden elk kwartaal opgenomen door een radiografische meter.

Wanneer ontvang ik mijn jaarnota?
Veenendaal-oost is een wijk in ontwikkeling. De eerste bewoners zijn hier in september 2010 gaan wonen. Inmiddels is Buurtstede enorm gegroeid en komen er steeds weer nieuwe bewoners bij. Hierdoor kan het moment van de jaarafrekening per bewoner wisselen. 

Momenteel worden de standen nog elk kwartaal opgenomen door een radiografische meter. De jaarnota wordt opgesteld aan de hand van een van deze metingen. 
In de nabije toekomst zal elke woning worden voorzien van een "slimme" meter. Daarmee kan de stand elk uur afgelezen worden.
Nieuwe woningen zullen al worden voorzien van een slimme meter.

Van welke factoren is het warmteverbruik afhankelijk?
Het verbruik per woning is afhankelijk van de volgende factoren:

 • Grootte van de woning en woningtype
  De grootte van de woning is bepalend voor het warmteverbruik. Ook het soort woning speelt daarin een rol. Heeft u bijvoorbeeld een hoekwoning? Dan zal het verbruik doorgaans hoger liggen dan een rijwoning in verband met de vrijere ligging.
 • Samenstelling van het gezin
  Een gezin met 2 kinderen verbruikt veelal meer dan een tweepersoonshuishouden (op basis van identieke woningen en gelijk douchegebruik)
 • Persoonlijke comfortbehoefte
  Het gebruik van warm water heeft een belangrijke invloed op het GJ-verbruik. Bij het gebruik van een bad ligt het warm watergebruik - en dus ook het GJ-verbruik - veelal hoger dan bij een douche. Ook de capaciteit van een douchekop is bepalend. Hoe groter de capaciteit van de douchekop, hoe groter de waterbehoefte en hoe hoger het energie- en waterverbruik is. Bij een regen/stortdouche ligt het energieverbruik een stuk hoger dan bij een waterbesparende douchekop.
 • Droogstoken
  Wanneer een nieuwbouwwoning wordt opgeleverd zit er nog veel vocht in de woning. Daardoor is in het eerste jaar na oplevering meer warmte (energie) nodig om het huis te verwarmen. Uw warmteverbruik is daarom in een eerste stookjaar aanzienlijk hoger dan het volgende stookjaar.
 • Weersomstandigheden
  Een groot deel van uw verbruik, vindt plaats op de koudste dagen van het jaar. Een strenge of zachte winter maakt om die reden een groot verschil in uw eindafrekening.

Het hangt dus mede af van uw woning en van uw stookgedrag hoeveel warmte u verbruikt. Dat is voor iedereen verschillend: het GJ-verbruik kan daardoor sterk variëren.

Waarom is mijn voorschotbedrag verhoogd?
Uw werkelijk gebruik van afgelopen periode kan hoger zijn dan eerder is geschat.

Betaal ik niet meer dan bij een gasgestookte woning?
Op 1 januari 2014 is de Warmtewet ingevoerd. De Autoriteit Consument en Markt (ACM) stelt jaarlijks het maximumtarief vast volgens het Niet-Meer-Dan-Anders-principe. Dit betekent dat de kosten vergelijkbaar zijn met de kosten bij gebruik van gas voor centrale verwarming en warm water. Net als bij gas bestaat het tarief voor warmte uit verbruik en vastrecht. Het vastrecht voor warmte is hoger dan bij gas, maar u betaalt geen apart vastrecht aan een netbeheerder, zoals bij gas. Ook heeft u geen kosten voor onderhoud en vervanging van een cv-ketel. 

Hoe komt het DEVO tarief eigenlijk tot stand?
Als een woning in Nederland op een lokaal warmtenet is aangesloten, worden de volledige integrale kosten voor verwarmen vergeleken met die van een op aardgas aangesloten woning. Dit om te voorkomen dat mensen bij een verwarmingssysteem meer zouden moeten betalen dan bij een gasgestookte woning. Om dit wettelijk te regelen, is de Warmtewet op 1 januari 2014 van kracht gegaan. Deze wet beschermt de consument en bepaalt onder andere de maximale warmteprijs. De warmtetarieven van DEVO zijn in overeenstemming met de Warmtewet. 

Hoe vaak wijzigt DEVO haar tarieven?
Op 1 januari van elk jaar wijzigen de tarieven. De nieuwe tarieven worden op deze website gepubliceerd.
 

 

Zakelijk geïnteresseerd?

Bent u zakelijk betrokken bij de duurzame energievoorziening in Veenendaal-oost? Klik dan hier voor de zakelijke site met meer informatie. Login zakelijke site

Gemeente Loket

Werkt u bij een gemeente en wilt u meer weten over het opzetten van een lokaal energiebedrijf via een publiek-private samenwerking? Klik dan hier. Login zakelijke site