Duurzame Energie Veenendaal-Oost

Energiesysteem

Energie met toekomst

Klimaatverandering en de uitputting van fossiele brandstoffen, zoals aardgas, maakt de noodzaak om te kiezen voor duurzame energie steeds duidelijker. Dat betekent dat we energie willen opwekken zonder direct aardgas te gebruiken en waarbij de uitstoot van CO2 drastisch wordt verminderd. Logisch dat er tegenwoordig bij nieuwbouw steeds vaker wordt gekozen voor duurzame alternatieven.

Een van deze vormen is het systeem dat werkt op basis van warmte-/koudeopslag in de bodem gecombineerd met warmtepompen en warmtekracht. Door warmte en koude op te slaan in de bodem, kunnen huizen verwarmd en gekoeld worden. Op deze manier kunnen wij met z’n allen de uitstoot van CO2 met 60% verminderen t.o.v. woningen die verwarmd worden met aardgas. Uw woning draagt hierdoor minder bij aan de opwarming van de aarde en is dus ook voordelig voor het milieu!

Voordeel bewoners

De tarieven van warmteleveranciers van een lokaal warmtenet vallen vanaf 1 januari 2014 onder toezicht van de overheid. Ook DEVO is warmteleverancier van een lokaal warmtenet. Op 1 januari 2014 is de Warmtewet van kracht gegaan. Deze wet geeft extra bescherming en garandeert een eerlijk warmtetarief omdat u geen vrije keuze hebt van warmteleverancier.

De Autoriteit Consument en Markt (ACM) stelt jaarlijks het maximumtarief vast. Warmteleveranciers kunnen zelf hun warmtetarief vaststellen, maar het mag nooit hoger zijn dan dit wettelijke maximumtarief. De ACM stelt het maximumtarief vast volgens het Niet-Meer-Dan-Anders-principe. Dit betekent dat de kosten vergelijkbaar zijn met de kosten bij gebruik van gas voor centrale verwarming en warm water. Net als bij gas bestaat het tarief voor warmte uit verbruik en vastrecht. Het vastrecht voor warmte is hoger dan bij gas, maar u betaalt geen apart vastrecht aan een netbeheerder, zoals bij gas. Ook heeft u geen kosten voor onderhoud en vervanging van een cv-ketel. 

Alle voordelen op een rij

  • Zomers koel en in de winter behaaglijk warm
  • Optimaal wooncomfort
  • Milieuvriendelijk
  • Aantrekkelijk GJ-tarief
  • Meer woonruimte doordat radiatoren in principe niet meer nodig zijn
  • Spaart schaarse brandstof
  • Gezonder; minder stofverplaatsing door vloerverwarming

Zakelijk geïnteresseerd?

Bent u zakelijk betrokken bij de duurzame energievoorziening in Veenendaal-oost? Klik dan hier voor de zakelijke site met meer informatie. Login zakelijke site

Gemeente Loket

Werkt u bij een gemeente en wilt u meer weten over het opzetten van een lokaal energiebedrijf via een publiek-private samenwerking? Klik dan hier. Login zakelijke site